18 min intro - Simulera naturlig konvektion med COMSOL Multiphysics - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 27 okt 2017

Back to Events Calendar

Naturlig eller fri konvektion är ett fenomen som uppstår när en vätska eller gas rör sig på grund av densitetsförändringar. Genom att simulera naturlig konvektion kan ingenjörer förstå och dimensionera konstruktioner så att t.ex. elektroniska komponenter inte överhettas eller beräkna hur lång tid det dröjer innan något har svalnat.

Välkommen till ett gratis webinar där du får en inblick i hur du simulerar naturlig konvektion med COMSOL Multiphysics. Under 18 minuter visar vi hur man simulerar kallras i ett rum med eller utan radiator.

Archived Webinar Details

Speaker

Niklas Rom
COMSOL AB